o companie din
Grupa-mpl
    banner2

Obiectivele de calitate ale companiei

Un beneficiar mulţumit azi, ne asigură afacerile noastre de mâine.

Acest principiu este valabil atât pentru Dumneavoastră, cât şi pentru noi. Dorind să putem răspunde cerinţelor calitative ale dumneavoastră, am adoptat din propria iniţiativă , norma internaţională DIN EN ISO 9001-2008. Urmeză în cursul anului 2016 să obţinem şi certificarea sistemului de management al calităţii.

 

Creşterea continuă a calităţii reprezintă un obiectiv central al întreprinderii şi este implementat în mod consecvent în practică.

•Conştientizarea costurilor la toate nivelele
•Reducerea costurilor fixe prin divizarea muncii
•Motivarea angajaţilor prin intermediul informaţilor deschise şi implicarea lor în procesul luării deciziilor
•Creşterea calităţii prin calificarea şi perfecţionarea personalului
•Evitarea dependenţei faţă de organizaţii, clienţi şi ramuri
•Consolidarea încrederii beneficiarilor prin continuitatea şi stabilitatea politicii firmei

Dezvoltarea cu succes a grupului de firme este susţinută de pretenţiile ridicate de performanţă ale personalului nostru, care  instruit şi motivat, se identifică puternic cu întreprinderea şi se ocupă personal de beneficiarii noştri.

 Pe această bază ne este posibilă reducerea costurilor şi colaborarea cu beneficiarii la toate nivelurile.

 Creşterea continuă a afacerilor  reflectă dinamica şi  punerea în aplicare cu succes a obiectivelor firmei.